Ryszarda Łucja Jagielska – GROTOŁAZ – Szkice

Motto:

Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach, rozwiązań czystych, uczciwych nadziei.