Ryszarda Łucja Jagielska – GROTOŁAZ – Ceramika

Motto:

Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.