Ryszarda Łucja Jagielska – GROTOŁAZ – Ceramika

Motto:

Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

Szukam światła i ŚWIATŁA nie tylko w jaskiniach, lecz także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i pozytywnych ludziach.