Mieszkamy na Bielanach w Warszawie. Grupę artystyczno-malarską Trzy Barwy stworzyłyśmy we trójkę w 2014 r. Wyrosła z marzeń o wspólnej wystawie w Paryżu. To była chwila puszczenia wodzy fantazji – a potem pojawiły się pytania: jak to zrobić? od czego zacząć? I plan: malować, wystawiać, działać.

Dlaczego Trzy Barwy? Mając czerwony, żółty i niebieski można uzyskać wszystkie kolory. Ta nazwa odzwierciedla moc, jaką ma nasza współpraca. Działając razem mamy więcej odwagi, dynamiki i pomysłów, a przede wszystkim wzajemnego wsparcia.

Świat nam sprzyja. W 2018 r. wzięłyśmy udział w zbiorowej wystawie w Ratuszu V Dzielnicy Paryża, a potem w kolejnych zagranicznych wystawach. Nasze marzenie urosło razem z nami, teraz planujemy zrealizować w Paryżu własną trójbarwną wystawę. Najważniejszą zmianą jest to, że wspólne działania dają nam tyle radości, iż zaczęłyśmy odnajdować Paryż tutaj w Warszawie.

Od 2023 r. działamy we cztery. Malujemy, wystawiamy, oglądamy prace innych artystów. Spotykamy się w ulubionych miejscach, dyskutujemy o sztuce i snujemy plany na przyszłość. Należymy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, do Koła Plener Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Prace Joanny Adamek to opowieść o przestrzeni.

Malarstwo Ryszardy Łucji Jagielskiej to szukanie światła i Światła.

Twórczość Iwony Piszczelskiej to droga poznania.

Obrazy Barbary Golimowskiej to kontemplacja przyrody.

 

Codzienność, postrzegana jako małe kroki w kierunku realizacji  marzeń, ma w sobie magię.