Ryszarda Łucja Jagielska – GROTOŁAZ

Artinfo

Motto:

Życie jest jak szukanie światła w jaskiniach, rozwiązań czystych, uczciwych i nadziei.

Jestem malującym architektem, członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików ( ZPAMiG ), Koła Plener Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich  (OW SARP ) oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków ( WSP ), w 2017 r. zostałam wpisana do rejestru malarzy polskich artinfo.

Lubię malować, podróżować i czasami napiszę jakąś fraszkę lub wiersz. Zajmuję się ceramiką i zbieram zdjęcia reportażowe. Ktoś nazwał mnie GROTOŁAZEM, bo w moim malarstwie przewija się motyw szukania światła w jaskiniach i grotach, ale także w wakacyjnym ognisku, świcie nad jeziorami i w pozytywnych ludziach. Maluję ich portrety charakterologiczno-symboliczne, które odzwierciedlają ich relacje ze światem. Szukam światła i Światła – rozwiązań czystych, uczciwych, nadziei.

Urodziłam się w Zakopanem,  gdzie wracam  zimą każdego roku. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. O.Balzera. Moim ulubionym miejscem zawsze był Dom Kultury “Jutrzenka” w zakopiańskim parku, a nauczycielem rysunku i malarstwa był ceniony rzeźbiarz Czesław Jałowiecki, który był także moim wychowawcą.

Rysunku architektonicznego przed egzaminem na studia uczyłam się pod kierunkiem architekta Zenona Remiego. Skończyłam studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Szkoła rysunku architektonicznego prowadzona pod kierunkiem architektów-profesorów: Henryka Dąbrowskiego,  Jana Szymańskiego, Adama Suflińskiego,  oraz Ludomira Słupeczańskiego,  dała mi podstawy warsztatu.

Po obronie dyplomu pracowałam w biurach projektów, nadzorze i administracji budowlanej, a także w prywatnej „Galerii Alicji i Bożeny Wahl”, bardzo miło wspominam ten okres.  Od czasu ukończenia studiów maluję z wyobraźni robiąc eksperymenty z ukochaną techniką gumy arabskiej z tuszem oraz maluję akrylem. 

Gdy moje córki dorosły i opuściły DOM, zorganizowałam swoją pracownię i mogę malować obrazy w dużych formatach. Wystawiam od 2014 roku w galeriach internetowych oraz od 2013 roku biorę udział w wystawach na terenie Warszawy i w okolicznych miastach, od 2018 roku także w wystawach zagranicznych. Uciekam w swoje obrazy od zawsze – szukam przebicia przez skałę, wyjścia z tunelu bezdusznych sytuacji. 

Wydałam tomik wierszy „BRAMA DO BAJKI”. Wiersze napisałam dla mojego wnuka.

W 2014 r. wraz z Joanną Adamek i Iwoną Piszczelską utworzyłyśmy grupę artystyczną „TRZY BARWY”.

Brałam udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych – są one wymienione w zakładce WYSTAWY. Obrazy moje można zobaczyć także w galeriach internetowych.

 

PUBLIKACJE:

książki:

 

 

katalogi:

  • STRUCTURA -XXVIII Eksposizione Internazionale Ligne et Couleur AAA – Associazione Architetti Artisti – katalog wystawy
  • SPRING 2019 – Scottish Society of Architects Artists Ligne et Couleur – The Glasgow Art Club  – katalog wystawy
  • 50. Międzynarodowa Wystawa Malarstwa, Rysunku, Grafiki i Tkaniny Architektów – WARSZAWA – katalog wystawy
  • str 39 – MIROIR 83 SALON INTERNATIONAL Ligne et Couleur -PPARYŻ 2018r. – katalog wystawy
  • LIBERA TUTTI – XXVII Espozizione Inernazionale Ligne et Couleur Associazione Architetti Artisti – WENECJA 2018- katalog wystawy
  • 49 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RYSUNKU, MALARSTWA I GRAFIKI ARCHITEKTÓW Pałac Zamoyskich WARSZAWA 2018 – str. 7 katalog wystawy
  • 48 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ARCHITEKTÓW MALUJĄCYCH – Pałac Zamoyskich WARSZAWA 2017 – katalog wystawy
  • str. 6  i 34-35 – Czesław Nikodem Jałowiecki „PRZEMIJANIE” – katalog wystawy Artysty z okazji 50-o lecia pracy twórczej
  • MOJE ZAKOPANE – 1 ogólnopolski konkurs malarski – katalog z wystawy Miejska Galeria Sztuki ZAKOPANE 2017 – str 14, 60-o lecie Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków – katalog wystawy
  • 35-o lecie Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików – katalog serii wystaw

 

relacje:

 

 

 

Kontakt: lucja.jagielska@wp.pl